Begeleiding, duur en kosten

 

Begeleiding

De training Natuurlijk leiderschap wordt begeleid door Jan Laan, 59 jaar. Hij maakte vele reizen naar Nepal waar hij onder andere een netwerk opbouwde van Nepalezen dat zich bezig houdt met ontwikkelingssamenwerking. Jan is verantwoordelijk voor de concrete organisatie van de reis, de activiteiten en het verblijf in Nepal. Deze website is in beheer bij Jan Laan.

Kees Bangma, 47 jaar, adviseur en leidinggevende, functioneert als strategisch leider en heeft landelijke bekendheid gekregen als initiator van een moreel appel. Kees is tijdens de training begeleider van groepssessies op het gebied van het functioneren van organisaties en de mensen daarbinnen.

Geert Schuurman, 57 jaar, senior organisatie-adviseur, heeft vele jaren gefunctioneerd als strategisch manager bij o.a.. fusieprocessen en begeleidde vele sessies over persoonlijk leiderschap. Geert is tijdens de training in Nepal begeleider van de bijeenkomsten over persoonlijk functioneren.

 

Duur

De totale duur van de training is 17 dagen inclusief de heen-en terugreis. Bij voldoende deelname (minimaal 8 personen) zullen de op het aanmeldingsformulier vermelde data trainingen worden verzorgd.

Voorafgaand aan de reis naar Nepal wordt in Nederland een eerste ontmoeting georganiseerd waarin een globale kennismaking plaatsvindt, doelstelling en programma worden uitgelegd en waarin tal van huishoudelijke zaken aan de orde komen.

Met nadruk wordt opgemerkt dat het inhoudelijke programma in overleg met de deelnemers kan worden gewijzigd en de concrete uitvoering van het programma in verband met onvoorziene lokale omstandigheden kan worden aangepast. Juist dit verrassingselement wordt gezien als een wezenlijk onderdeel van de training.

 

Kosten

De kosten van de 17-daagse training, de reis en het verblijf in Nepal bedragen 6012,50, exclusief BTW per deelnemer all-in, met uitzondering van drankjes en andere persoonlijke uitgaven.