Thema's

 

Bewustwording van belemmeringen die persoonlijke groei in de weg staan, is het uiteindelijke resultaat van de training. Daartoe wordt binnen de groep de discussie begeleid en vindt individuele coaching plaats rond de volgende thema's:

Zicht krijgen op jezelf. Zicht krijgen op relaties en organisaties.
* Rationele, emotionele en fysieke groei. * Persoonlijke houding in relaties.
* Het geloof in eigen kunnen. * Emotionele binding en loyaliteit.
* Stress, blokkades en destructie. * Verstoring en herstel van relaties.
* Identiteit en zelfsturing. * Omgaan met macht en manipulatie.

: