Welkom

 

Natuurlijk Leiderschap

Hier kunt u ontdekken wat de training Natuurlijk Leiderschap inhoudt en wat dat voor u zou kunnen betekenen. Leidinggevenden hebben het niet altijd gemakkelijk. In de huidige tijd wordt er veel van hen gevraagd. De druk om te presteren is groot. Veranderingen in organisaties volgen elkaar in een sneltreinvaart op. Noodzakelijke veranderingen, onder druk van kritische klanten of medewerkers, van markt of concurrenten. Meegaan in die veranderingen is essentieel voor het voortbestaan van organisaties. Soms blijft de aandacht voor individuele leidinggevenden daarin achter. Want tijd is geld. En niet altijd is er binnen de bedrijfscultuur ruimte en aandacht voor de mogelijke barričres in de individuele groei van leidinggevenden.

Maar is de mens uiteindelijk niet het belangrijkste kapitaal van de organisatie? Daarom is het wijs om organisatieverandering en individuele groei van leidinggevenden hand in hand te laten gaan.

Met deze training wordt beoogd om voor leidinggevenden zodanige condities te scheppen dat bewustzijnsverruiming over belemmeringen die de eigen groei in de weg staan plaats kan vinden. Daarmee worden wegen ontdekt naar het verborgen talent om op een authentieke manier oplossingen te vinden voor problemen die zich zowel binnen als buiten de werksituatie voordoen.

Voor wie zichzelf hierin herkent en persoonlijke groei nastreeft is de training bedoeld. Voor leidinggevenden van profit en non-profit organisaties die hun eigen grenzen willen verleggen en tegelijkertijd anderen willen helpen zich te verdiepen. Mensen die willen groeien naar een vorm van leiderschap die bij hen past of voor hen die hun wereld willen verbreden. Ook voor operationele managers die willen doorstromen naar strategische niveaus maar het gevoel hebben daar nog niet aan toe te zijn, is de training uitermate geschikt.

Voorwaarde voor deelneming is dat de bereidheid bestaat je open te stellen voor de mening van anderen, die mening vooral te respecteren en ook zelf de bereidheid te hebben je in een groep van maximaal 14 personen te uiten over diepere onderwerpen die je bezig houden.

Natuurlijk leiderschap is wellicht het stille verlangen van vele leidinggevenden. Zonder al te grote inspanning worden medewerkers gestuurd en geďnspireerd tot betere prestaties. Identificatie met organisatiedoelen en methoden is vanzelfsprekend en wordt veroorzaakt door het geloof en vertrouwen dat men in de leider stelt.

Natuurlijk leiderschap is niet alleen binnen een organisatie effectief. Het is ook van grote invloed op de sociale omgeving en op de individuele situatie van medewerkers. Het stimuleert de eigen persoonlijke groei en de groei van anderen. Natuurlijk leiderschap straal je uit en dat pikken anderen op.

De praktijk van veel leidinggevenden is dat ze veel energie nodig hebben om het hoofd boven water te houden of hun trukendoos uit te breiden. Er blijft in de waan van alle dag weinig tijd, ruimte en energie over voor een kritische reflectie op het eigen functioneren en daarmee voor de eigen, persoonlijke groei.