Projecten 2008 & 2009 & 2010

 

• Toiletgebouw bij de Belsischool (minder groot dan Kaparkhori), NP en Impulsis. (projectplan met begroting is ingediend).
• Meetinghall voor 250 kinderen omgeving Belsi, waar ze na schooltijd terecht kunnen om te spelen en extra les te krijgen. Grond is aangekocht en gereed gemaakt om te bouwen. Vraag komt van 80 gezinnen via de woman-groupe. (projectplan met begroting is ingediend). Gereed maart 2008.
• Save Sauraha (dijkenproject). Verzoek aan Nepal Pariwar voor de laatste bijdrage voor het verlengen, verhogen en verbreden van dijk bij Tiger Camp. Hierdoor kan er opnieuw land worden teruggewonnen. Projectplan is ingediend. Vier partijen betalen hier aan mee (inclusief de Nepalese overheid). Bijdrage 1000 euro. Gereed juni 2008.
• Jhuwani High Secondery School. Bouw vier klaslokalen. Enkele klassen tellen 90 leerlingen. Twee klassen komen voor rekening van de gemeenschap. Twee voor Nepal Pariwar. De gemeenschap wil de school upgraden van Highschool naar College (klas 11 en 12). Studenten hoeven dan niet voor dag en dauw op weg naar de Highschool die 14-20 kilometer verderop ligt. Afgelopen jaar zijn twee studenten verongelukt: één studente in de mist onder vrachtauto en één aangevallen in alle vroegte door een neushoorn… De gemeenschap betaalt de onderwijskrachten. (Projectplan met begroting is ingediend). Bouw kan op bestaande nieuw gebouw, wat ook door NP is gebouwd.
• Shree Malpur Lower Secondery School (Sauraha), drie of vier klassen voor uitbreiding naar klas 9 en 10 (Highschool). Onderwijzers worden betaald door de overheid. School telt nu diverse klassen met 80-90 leerlingen. Verder afgesproken dat schoolcommité eerst alles beter onderhoudt, schildert, ramen herstelt, voordat we onze medewerking verlenen. (projectplan met begroting nog niet ingediend) Toiletgebouw via SIFVN.
• Sponsering 15-20 studenten voor Shree Malpurschool. Op dezelfde manier als Kaparkhori. Kosten student 50 euro (schoolgeld, uniform, pennen, schriften en examengeld) per jaar en dan 8 jaar. Ze worden via schoolleiding geselecteerd. Gaat om kinderen van wie de ouders geen geld hebben ze naar school te sturen.
• Bed Prasad, een blinde student is o.a. gesponserd door Jan en Janny de Jong tot 2006. Jan en Janny waren in 2002 met Jan Laan in Nepal. Bed Prasad gaat nu les geven in de blindenschool. Een andere student van die school is erg muzikaal. Hij krijgt een opleiding aangeboden van iemand van de Nepalgroep 2007.
• Materiaal voor de blindenschool. Ze hebben 2-3 braille typemachines nodig, indien mogelijk een spraakcomputer, globe en meer materiaal. Margot Erkelens zoekt dat uit bij Nederlandse stichting. Gerealiseerd juni 2007.
• Hospitaal wil graag microscoop, HB meter, colorimeter, testubes en centrifuge. Mark Wittebol informeert naar mogelijkheden binnen ZH. Tjongerschans.
• Hospitaal wil op termijn graag aparte ruimte op het dak voor besprekingen en trainingen. Het comité is verteld dat ze eerst maar eens moeten gaan draaien. Er is nog steeds gaan arts aanwezig. Het hospitaal moet zich eerst maar eens bewijzen. Kosten medische instrumenten ontvangen.
• Huis voor blinden. Er is al gesproken over de bouw van een nieuw huis voor onze blinde kinderen. Als ze volwassen zijn moet er doorstroming komen in de Blindhostel. (Projectplan met begroting nog niet ingediend). Vanuit/in hun nieuw te bouwen huis kunnen ze werken. Project start niet eerder dan 2008/2009. Spraakcomputer juni 2007, brailletypmachine mei 2008, maar er is meer nodig.
• Computer voor weeshuis CEN. Jan Laan zorgt voor een betere computer bij het weeshuis, zodat ze daarop kunnen oefenen en spelletjes kunnen doen. Gaat om Pentium 4 minimaal met10GB en cdrom/dvd speler.
• Shree Sarbodaya Seconderyschool in Tatopani. School komt met verzoek voor hout voor 30 banken, microscoop en laboratoiumspullen en boeken. Voor boeken hebben ze papieren gekregen (gaat via Kathmandu). Overzicht van kosten nog niet gemaild. Er is al sponser voor dit project.
• Voetballen en volleyballen voor Chitwan en Tasheeling. Zal Jan Laan regelen.
• Laptop met printer Mohanaschool.
• Laptop, microscopen en boeken Shree Bhagawatischool (Tirkhedunga).
• Laptop Malpurschool (Sauraha).
• Nieuwe computers Kaparkhorischool (Ratnanagar).
• Nieuw spraakcomputer en los beeldscherm Blindenschool, braille typemachines en geometrisch leermateriaal.
• Verband- en 1e hulpmaterialen Bachhauli Hospitaal, Healtpost Ghorapani en Tib. Vluchtelingenkamp Pokhara.
• Drie nieuwe klaslokalen Shree Malpur school 2009.
• Twee nieuwe klaslokalen Bachhauli Seconderyschool 2009.
• Realisatie trainingscentrum Bachhauli Womangroupe 2009.
• Realisatie trainingscentrum Ujjwal Womangroupe 2009.
• Realisatie nieuwe Healthpost in Ghorapani okt. 2009.
• Start Save Drinking Waterproject in Ghorapani 2010.
• Bouw van een trainings- en Opleidingscentrum voor blinden en slechtzienden 2010.

Help de Belsi school in Chitwan

Hieronder vindt u de foto's van 2006; klik hier voor de foto's van 2007.

Klik hier voor de foto's van 2008 (deel 1) en klik hier voor deel 2.

De Belsi school is een lagere school met voor de groepen 1 tot en met 8. Drie gebouwen verkeren in goede staat, maar 1 gebouw is dusdanig slecht en bouwvallig, (scheuren in de muren, lekkend dak, (te) kleine ramen en lemen grond) dat onderwijs in dit gebouw gevaarlijk is. Het gebouw moet worden gesloopt en wel zo snel mogelijk. Nu komt het maar al te vaak voor dat er les wordt gegeven in de buitenlucht als het weer goed is. We vragen uw hulp voor het bouwen van een gebouw met drie klaslokalen en we hebben totaal 8000 euro nodig; 2000 daarvan wordt betaald door de gemeenschap, veelal arme boeren zonder eigen grond. Zij vinden het belangrijk hun kind naar school te sturen. Vanuit de Nepalese overheid wordt de school niet geholpen vandaar het verzoek aan de stichting om hulp.

Uw bijdrage is van harte welkom. U kunt geld overmaken op giro 3702 t.n.v. Nepal Pariwar te Jelsum onder vermelding Belsischool. Contact: e-mail Jan Laan.

In januari 2007 is met de bouw begonnen, maar we willen ook het toiletgebouw vervangen en een ontmoetingsruimte in het dorp realiseren. Daar krijgen de leerlingen dan bijles en kunnen ze spelen.