Stichting Nepal Pariwar

 

Op initiatief van Jan Laan is in juli 2000 de Stichting Maiti Nepal opgericht, die nauw heeft samengewerkt met de Nepalese organisatie in Kathmandu. Aanleiding was het bezoek van een groep Nederlanders, die het tehuis van Maiti in Kathmandu hadden bezocht. Inmiddels is de Nepalese organisatie heel groot geworden, met financiële steun vanuit het buitenland. Er is een geweldig groot complex gebouwd met geld uit Duitsland en Amerika. Wij als Nederlandse organisatie moesten afhaken, omdat een kleine organisatie als die van ons geen mogelijkheden heeft, jaarlijks een structurele (financiële) bijdrage te leveren.

Om misverstanden te voorkomen hebben we inmiddels ook de naam van onze stichting veranderd. De stichting heet nu Stichting Nepal Pariwar en dat betekent zich familie voelen met Nepal en de Nepalese bevolking.

Doel van de stichting is het steunen van Nepal en Nepalese organisaties (op verzoek vanuit Nepal). Dat doen we op het gebied van onderwijs (bouwen van scholen en een Blindenhuis), gezondheidszorg (Hospitaal) en kleine lokale projecten, zoals het realiseren van trainings- en ontmoetingsruimten voor vrouwengroepen. Ook is Nepal Pariwar bezig met een waterproject (Save Sauraha). Zie ook de foto's onderaan deze pagina.

Inmiddels zijn in Chitwan, in het zuiden van Nepal 25 klaslokalen bij 6 scholen gerealiseerd en voorzien van een bibliotheek, materiaal voor biologie en topografische kaarten voor aardrijkskunde. Dat is een hele vooruitgang. Ook worden regelmatig vanuit Nederland computers naar scholen gebracht, want ook hier staat de tijd niet stil. Wilt u een kind sponsoren ? Ook dat kan, voor slechts 50 Euro per jaar, maar dat is dan wel 8 jaar lang.

Wilt u informatie over de stichting of donateur worden, stuur dan e-mail dan naar Jan Laan.

Schrijven kan ook: bestuur Nepal Pariwar, H. de Jongstrjitte 16, 9057 RK Jelsum, telefoon 058 – 2572550. Indien u een bijdrage overmaakt van minimaal € 11,50 op girorekening 3702 van Nepal Pariwar te Jelsum,dan ontvangt u jaarlijks de nieuwsbrief van de stichting.

                 

Wilt u vrijwilligerswerk doen voor Nepal? Ook dat kan. Het bestuur is nog op zoek naar vrijwilligers die tijd hebben om een paar keer per jaar in een stand te staan om onze stichting te promoten. Ook zoekt de stichting iemand, die de nieuwsbrief wil maken. Namens de kinderen uit Nepal: “danayabad” (bedankt).