Welkom

 

De lol van het wadlopen...


Bestaat er nog avontuur in Nederland? Jazeker: een tocht naar een van de waddeneilanden of zandplaten voor onze kust. U kunt lopen in een wonderlijk niemandsland, waar op het ene moment visserschepen varen en waar u even later wadend of droogvoets uw weg kunt gaan.
Wandelen in het waddengebied betekent het betreden van een oerwereld van verrassende schoonheid, van vergezichten en wolkenluchten, van wadpieren en vogels. Stoutmoedige lieden ontdekten dat men ook te voet die bijzondere wereld, noch land noch zee, kan binnentrekken. Niet zo maar, maar met voldoende kennis van de getijden, van het weer, van geulen en prielen, van kaart en kompas. Pas dan is er een kans om de strijd met tij en tijd te winnen, om succesvol te zijn in het spel met de zee in haar zwakke momenten. Die strijd begint direct buiten de dijk waar wadlopers eerst door een flinke laag slib langs de strekdammen van de landaanwinning moeten baggeren, voor ze onbekommerd kunnen genieten van de onmetelijke waddenwereld. De tocht voert daarna over het wantij. Dat is het hoger gelegen gebied tussen de kust en een eiland of plaat. Hier ontmoeten de twee vloedstromen die vanaf de Noordzee van weerskanten om een eiland heen de Waddenzee binnenstromen elkaar en daar is de minste doorgaande stroming. Er ontstaat een aaneenschakeling van hoger gelegen banken en lager gelegen vlakten, doorsneden door geulen en prielen. Een gebied waar fysieke inspanning samengaat met genieten van de natuur.

De zon is nog maar net op. Het wordt langzaam licht. Half Nederland ligt nog op n oor en u staat tot uw knien in de modder. Klinkt niet aantrekkelijk of wel? Velen zijn u al voorgegaan in de grote oversteek over het Wad. Het unieke natuurgebied in Noord-Nederland, dat voor een groot deel droog komt te liggen zodra het laag water is. Leer hier meer over een uitdaging die voor bijna iedereen toegankelijk is. De race tegen de klok kan beginnen...

Sinds 1963 worden er officieel wadlooptochten georganiseerd. Eerst vanuit Pieterburen en later ook vanuit Friesland. Daarvoor waren studenten al bezig met het wadlopen en deden dat als sport. Er waren twee groepen: de groep Schortinghuis en de groep Abrahamse en Buwalda. Zij 'veroverden' steeds meer gebieden in de Waddenzee met wadlopen, waarbij ook gebruik werd gemaakt van palen en een boot om te overvloeden. Wadlopen is het te voet oversteken naar eiland of zandplaat. Daarbij is het niet toegestaan om een geul zwemmend te nemen. Dat is een van de spelregels van het wadlopen. De kennis van een gids over het Waddengebied is zeer belangrijk. Kaart en kompas zijn onmisbaar en je moet precies weten wanneer het laagwater is en wanneer je kunt vertrekken. Daarnaast is het ook belangrijk om veel over het weer te weten.

Heb je belangstelling om te gaan wadlopen in een klein groepje (minimaal 10 personen) dan ben je hier aan het juiste adres. Uiteraard is het ook geen probleem als u met een groep van 50 personen (personeelsvereniging o.i.d.) wilt gaan wadlopen. Wel is het wenselijk tijdig te reserveren; alle tochten worden in overleg met u gepland. Aanmelden of informatie: e-mail Jan Laan.